En aquest document podrán informar-se de les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1074/2017 de 29 de desembre (BOE del dia 30) en el reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol i en el reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat per Reial Decret 439/2007, de 30 de març.

[su_button url=”https://miquelcapellaiassociats.es/wp-content/uploads/2018/01/Impuesto-sobre-sociedades-1612018.pdf” target=”blank” style=”flat” icon=”icon: file-text” id=”ver documento”]ver documento[/su_button]

Open chat
1
Bienvenido a MCA